Skip to main content

Search

Schizofreni

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Vad är schizofreni?

Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen. Personer som lever med schizofreni har en förändrad verklighetsuppfattning och har svårt att skilja på verklighet och egna upplevelser. Hallucinationer, ofta röster samt vanföreställningar är vanliga.

Diagnos
Sjukdomen utvecklas långsamt. Det kan ta flera år från att de första symptomen kommer, till att psykosen eller psykossjukdomen bryter ut.

Eftersom schizofreni är en psykossjukdom och påverkar patientens verklighetsuppfattning är det oftast vänner och närstående som registrerar de symptom som kan vara tecken på sjukdom. Tidiga symtom kan vara liknande de som uppstår vid exempelvis depression eller ångesttillstånd.

 
Att leva med schizofreni

Levamedschizofreni.se är en webbplats utvecklad för dig som har schizofreni eller känner någon som har fått diagnos. Här hittar du både information, goda råd samt praktiskta tips som kan hjälpa dig hantera och komma vidare i din situation. Du kan även lyssna till andras berättelser om hur det är att leva med sjukdomen.

 
Behandling

Orsaken till schizofreni är okänd, men ärftlighet är en stor riskfaktor. Det finns i dag inget botemedel mot sjukdomen, men med hjälp av läkemedel, psykologiskt stöd och sociala insatser går det ofta att få en fungerande vardag.

Länkar till ytterligare information: