Skip to main content

Search

Schizofreni

Schizofreni

Schizofreni är en svår kronisk psykisk sjukdom som påverkar individens kognitiva förmåga och funktion, vilket kan påverka möjligheten att integrera med andra människor. Schizofreni är en typ av psykossjukdom1, vilket betyder att personer som lever med sjukdomen har en förändrad verklighetsuppfattning och har svårt att skilja på verklighet och egna upplevelser.

De symptom som patienterna upplever är exempelvis hallucinationer, att man hör röster, får upplevelse från sinnesorganen och vanföreställningar. Personer som lever med schizofreni kan också uppleva svårigheter att organisera sina tankar. Funktionellt kan det bli ett avvikande beteende eller sätt att tala på men även visa sig genom en tillbakadragenhet samt trötthet.

Schizofreni drabbar ungefär 1 procent av populationen och debuterar vanligtvis kring åren man blir vuxen. Män tenderar att debutera i sjukdomen lite tidigare än kvinnor.2 Schizofreni är oftast en kronisk och livslång sjukdom som går i skov med gradvis försämring, men som blandas med bättre perioder. Sjukdomen kan påverka individens möjlighet att integrera och fungera i samhället om individen får återkommande skov med gradvis försämring.3

Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen schizofreni. Behandlingsalternativt består av kontinuerlig läkemedelsbehandling i kombination med psykosocial behandling och stöd.3 Idag behandlas patienter med schizofreni i öppenvården. Sjukhusvård är endast aktuell under kortare tidsperioder om behandling i öppenvården inte är tillräcklig.

Referenser:
1. 1177 – Vårdguiden (2015) Schizofreni (Elektronisk) Hämtad: Nov 2015
2.National institute of Mental Health, Schizofrenia (Elektronisk) Tillgänglig: (Hämtad: Nov 2015).
3. SBU, Schizofreni, Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. 2012, Elander.
Länkar till ytterligare information:

Är det möjligt att förbättra vårdenvid schizofreni
och samtidigt frigöra resurser inom psykiatrin?

Schizofreniförbundet

1177 Vårdguiden