Skip to main content

Search

Neuroscience

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Janssens arbete inom neuroscience
Psykisk ohälsa är idag ett växande problem i samhället och där patienten ofta känner en låg livskvalite på grund av bristande behandlingsalternativ. Idag står tre av fyra som lever med depression fortfarande utan advekat behandling.1 För patienter som lever med schizofreni innebär sjukdomen utöver psykisk ohälsa i många fall att bli marginaliserad både socialt och ekonomiskt.2

Vår resa inom området neuroscience började redan 1958 då Dr Paul Janssen, företagets grundare, upptäckte och utvecklade ett schizofreniläkemedel som utmanade traditionell institutionalisering. Läkemedlet hamnade senare på WHO's lista för essentiella läkemedel. Idag har vi mer än 20 olika läkemedel och innovationer inom neuroscience, av vilka två är med på WHO's lista.3

Liksom andra terapiområden som Janssen är verksamma inom är arbetet med att identifiera biologiska markörer i blodet viktigt även här. Med hjälp av ett blodtest kan det i framtiden bli möjligt att anpassa behandlingen för till exempel depression. Att ge rätt behandling till rätt patient så tidigt som möjligt är en ambition som Janssen alltid strävar efter.

Hör Eva Adås, Chef för kliniska studier berätta om varför Janssen forskar inom psykiatri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor:
1. WHO Depression Prevalence of Mental Health Disorders (http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental...)
2. WHO Fact Sheet Schizophrenia (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SD...)
3. WHO -Model List of essential medicines, EML - 20th edition (March 2017, amended August 2017), link: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/