Skip to main content

Search

Forskning og innovation

Forskning og innovation

Forskning og innovation

Forskning som forudsætning for innovation

Janssen er en af verdens mest innovative lægemiddelvirksomheder. Vi har konstant igangværende kliniske afprøvninger i gang i samarbejde med læger og sundhedspersonale verden over. For os er forskning, patientsikkerhed og samarbejde tre vigtige komponenter i arbejdet med at udvikle innovative lægemidler og nye behandlingsmuligheder.

At være fremadsynet og innovativ har altid været kernen i det, vi gør i Janssen. Og forandring og innovation starter ofte i forskning. Derfor arbejder vi hele tiden med at afdække nye medicinske behov for at kunne matche dem med både intern og ekstern ekspertise. Det har vi mere end 13.000 forskere ansat til globalt, og i 2022 investerede Janssen 11,6 milliarder i USD i forskning og udvikling. Dette har bevirket, at vi hos Janssen siden 2011 har udviklet i alt 22 nye lægemidler.

Vi bærer et stort ansvar for at forske – men også for at igangsætte og støtte forskning i det offentlige sundhedsvæsen. For kun ved at forske kan vi imødese de udfordringer, vi ved, vil opstå i fremtiden. Udfordringer, som f.eks. behov for nye lægemidler til sygdomme, vi bliver bedre og bedre til at diagnosticere tidligere. Krav om lægemidler, der er mere effektive og mindre belastende for patienternes livskvalitet. Og ønske om mere forebyggelse frem for kun behandling. Alt sammen udfordringer, som vi skal løse for at sikre et mere bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden.

Patientsikkerheden er i fokus
For Janssen handler det ikke kun om at lede innovation og drive medicinske gennembrud. For os er patienten mindst lige så vigtigt. Som en del af Janssen patientfokus, arbejde vi med patienter gennem hele forløbet - fra forskning til tilgængelig behandling - for at sikre den bedst mulige oplevelse og sundhedsmæssige resultater. I den sammenhæng er patientsikkerheden en helt essentiel forudsætning. Vi arbejder udelukkende med nøje kontrollerede og godkendte processer, som reguleres af både lokale, europæiske og globale regelsæt. Det er vigtigt for os, at vi på en sikker og effektiv måde kan udvikle nye og innovative lægemidler.

Sammen er vi stærke
Men forskning og innovation kommer man ikke nødvendigvis langt nok med alene. For os er det af stor betydning at samarbejde med andre institutioner, sundhedssektoren, højere læreanstalter, eksterne virksomheder og patientforeninger for at opnå de bedste resultater. Det er i udvekslingen af viden og indsigter med andre, at man kan afdække nye medicinske behov, udvikle nye behandlinger og forbedre livskvaliteten for patienten.

Et kerneland for kliniske studier
Danmark har et af de førende økosystemer for kliniske forsøg i Europa. Denne position bunder blandt andet i, at Danmarks offentlige og private sektor fungerer i et gensidigt samspil, hvor partnerskaber spiller en særlig rolle. Som virksomhed i et land som Danmark, er det derfor vigtigt for Janssen at tage del i denne type samarbejder. Her kan nævnes, at vi hos Janssen samarbejder med Trial Nation, Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og Lægemiddelstyrrelsen.

Læs mere om vores partnerskaber og samarbejder her.

 
 

Klinisk forskning

Kliniske studier skaber værdi i mange led af sundhedsvæsnet. Derfor investerer og engagerer vi os i at udføre, samarbejde om og gennemføre kliniske forsøg.

Læs mere
 
 

Partnerskaber

Hos Janssen mener vi, at partnerskaber er nøglen til at være på forkant med udviklingen og fremtidssikre sundhedsvæsnet.

Læs mere her

EM-139011