Skip to main content

Search

Ophavsret

OPHAVSRET

OPHAVSRET

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Sidst opdateret den 1. juli 2016.

Denne hjemmeside (herefter “Hjemmesiden”) stilles til rådighed på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser (herefter ”Vilkår og Betingelser”) for brug af Hjemmesiden (herefter “Aftalen”), som Janssen-Cilag A/S og dets koncernforbundne selskaber (herefter tilsammen “Janssen”) forbeholder sig ret til at ændre uden varsel. Ved brug af denne Hjemmeside, herunder af dens tjenester og indhold samt eventuelle applikationer til mobile enheder, accepterer du at være juridisk bundet af denne Aftales Vilkår og Betingelser på samme måde, som hvis du havde underskrevet Aftalen. Hvis du ikke kan acceptere denne Aftales Vilkår og Betingelser skal du ikke besøge Hjemmesiden eller uploade materiale via Hjemmesiden.

Hvem denne Hjemmeside henvender sig til

Denne Hjemmeside henvender sig udelukkende til personer, som er bosiddende i Danmark, og den må ikke benyttes af personer, som ikke er fyldt 18 år.

Ansvarsfraskrivelse

ALLE OPLYSNINGER, HERUNDER RÅD OG ANBEFALINGER, SOM ER TILGÆNGELIG VIA DENNE HJEMMESIDE, TJENER ALENE GENERELLE INFORMATIONSFORMÅL OG UDGØR NAVNLIG IKKE INDIVIDUEL MEDICINSK, SUNDHEDSMÆSSIG, DIAGNOSTISK ELLER TERAPEUTISK RÅDGIVNING. HJEMMESIDENS OPLYSNINGER KAN SÅLEDES IKKE ERSTATTE DEN INFORMATION OG BEHANDLING, SOM DU KAN FÅ FRA DIG EGEN LÆGE, SOM HAR KENDSKAB TIL DINE INDIVIDUELLE FORHOLD. SØG DERFOR ALTID RÅD OG VEJLEDNING HOS DIN LÆGE OM SYGDOMSFORHOLD INDEN AT DU PÅBEGYNDER NOGEN BEHANDLING. VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ HJEMMESIDENS ØVRIGE ANSVARSFRASKRIVELSER OG ADVARSLER.

JANSSEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF HANDLINGER ELLER UNDLADELSER, SOM DU FORETAGER BASERET PÅ DENNE HJEMMESIDES INDHOLD OG OPLYSNINGER, HERUNDER DENS TJENESTER MV. SELVOM JANSSEN BESTRÆBER SIG PÅ, AT DENNE HJEMMESIDES INDHOLD TIL ENHVER TID ER OPDATERET, KORREKT OG FYLDESTGØRENDE, FRASKRIVER JANSSEN SIG ETHVERT ANSVAR FOR TAB, SKADER SAMT ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGEVIRKNINGER, SOM KAN HENFØRES TIL INFORMATION PÅ HJEMMESIDEN, SOM IKKE ER AKTUEL, KORREKT OG FYLDESTGØRENDE.

Ejendomsret

Denne Hjemmeside er udelukkende til personlig brug og må ikke benyttes til kommercielle formål. Janssen har ejendomsret til Hjemmesiden, herunder til alle immaterielle rettigheder, som ikke må benyttes medmindre disse Vilkår og Betingelser tillader en sådan brug. Janssen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, der skyldes kommerciel brug samt anden brug af Hjemmesiden i strid med disse Vilkår og Betingelser. Janssen forbeholder sig ret til diskretionært at blokere for adgang til Hjemmesiden. Da der ikke opkræves betaling for adgang til Hjemmesiden er Janssen ikke forpligtet til at vedligeholde eller tilbyde support vedrørende Hjemmesiden og fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, som skyldes manglende vedligeholdelse eller opdatering af Hjemmesiden

Det er ikke tilladt at kopiere, ændre eller genbruge Hjemmesiden eller dens underliggende software samt opdateringer heraf.

Hjemmesiden må udelukkende benyttes i lovligt øjemed i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Din brugsret til Hjemmesiden er ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig , tilbagekaldelig og er begrænset til at se, printe og distribuere indhold fra Hjemmesiden til private ikke-kommercielle formål, dog forudsat at angivelser om ophavsret samt andre meddelelser hverken fjernes eller tilsløres. Det er ikke tilladt uden Janssens forudgående skriftlige samtykke at kopiere, genoptrykke, ændre, vise, opføre, oversætte, distribuere, bearbejde, transmittere eller på anden måde sprede til offentligheden, f.eks. via telekommunikationsmidler, indhold fra Hjemmesiden, som heller ikke må sælges eller på anden måde benyttes i kommercielt øjemed, herunder via linkning fra andre hjemmesider. 

Herudover afstår du fra, at (i) benytte Hjemmesiden på en sådan måde, som kan deaktivere, overbebyrde, beskadige eller svække Hjemmesiden eller forstyrre andres brug af Hjemmesiden, herunder andre brugeres mulighed for at tilgå Hjemmesidens indhold i realtid, (ii) at gøre brug af nogen søgerobot, ”spider” eller anden automatisk anordning, proces eller metode til at besøge Hjemmesiden uanset besøgets formål, herunder ”web scraping”, ”data mining”, overvågning eller kopiering af nogen del af Hjemmesidens indhold, (iii) at gøre brug af nogen manuel proces til at overvåge eller kopiere nogen del af Hjemmesidens indhold mv. uden Janssens forudgående skriftlige samtykke, (iv) i øvrigt gøre brug af nogen anordning, software eller fremgangsmåde, som forstyrrer Hjemmesidens normale drift, eller (v) på anden måde forstyrre Hjemmesidens normale drift.

Janssen forbeholder sig alle rettigheder, som ikke er omfattet af din brugsret.

Din brugerkonto og adgangskode

Første gang du registrerer dig som bruger af Hjemmesiden, kan du blive anmodet om at indtaste en adgangskode. Du skal hemmeligholde din adgangskode og ikke videregive den til andre eller lade andre benytte din brugerkonto. Du har ikke ret til at benytte andres brugerkonto eller adgangskode. Du skal straks give Janssen besked, hvis du har mistanke om, at andre benytter din brugerkonto eller adgangskode. Janssen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, som skyldes, at du ikke har hemmeligholdt din adgangskode, har ladet andre benytte din brugerkonto eller har undladt at give Janssen besked umiddelbart efter, at du har fået mistanke om andres uberettigede brug af din brugerkonto eller adgangskode.

Persondata

Janssens Privatlivspolitik (Privacy Policy) finder anvendelse på de personoplysninger, som vi får adgang til via din brug af Hjemmesiden, herunder ved din registrering som bruger. Janssens Privatlivspolitik (Privacy Policy) omhandler vores indsamling og brug af dine personoplysninger samt dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger.

Elektronisk kommunikation

Den information, som er tilgængelig på Hjemmesiden, udgør elektronisk kommunikation. Når du skriver til Janssen Janssen via Hjemmesiden eller ved brug af andre elektroniske medier, f.eks. e-mail, kommunikerer du med Jannsen ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler. Du er derfor indforstået med, at Janssen kan sende dig meddelelser elektronisk og at sådanne meddelelser, herunder vedrørende offentliggørelse af information samt aftaler m.v., skal have den samme retsvirkning, som hvis meddelelserne var skriftligt meddelt og underskrevet af afsenderen.

Bruger accept

Janssen har oprettet eller vil oprette bestemte diskussionsfora på Hjemmesiden, f.eks. message boards eller chat rooms (herefter ”Fora”), hvor brugere af Hjemmesiden kan uploade og dele deres tanker, kommentarer, produktanmeldelser, billeder og videoer mv. med andre brugere. Adgang til disse Fora kan være forbeholdt for registrerede brugere af hjemmesiden. For at sikre, at tekst, grafik, software, musik, lyde, fotografier, videoer, beskeder, bemærkninger, data, information samt andet indhold, som brugerne deler via Hjemmesiden (herefter ”Bruger-Indhold”) er til gavn for Hjemmesidens øvrige brugere, har Janssen fastsat nedenstående regelsæt, som alle skal overholde.

Herudover, og såfremt der oprettes et eller flere Fora på Hjemmesiden, kan brugerne eventuelt få mulighed for at stille spørgsmål, som besvares af eksperter, der er udpeget af Janssen. Disse eksperter kan modtage betaling fra Janssen for at besvare brugernes spørgsmål, men eksperternes synspunkter vil være deres egne. Når eksperterne stiller deres råd og ekspertise til rådighed for brugere sker det udelukkende med henblik på oplysning og vidensdeling.

Janssen skal vurdere Bruger-Indhold enten før eller efter at det gøres tilgængeligt på Hjemmesiden. Såfremt Bruger-Indholdet forhåndsvurderes, vil det ikke blive gjort tilgængeligt for andre brugere af Hjemmesiden før Bruger-Indholdet er godkendt af Janssen. Det betyder også, at Bruger-Indhold, som uploades via Hjemmesiden ikke gøres tilgængeligt for andre brugere i realtid og at det eventuelt aldrig tilgængeliggøres, hvis Janssen vurderer, at Bruger-Indholdet ikke er egnet for Hjemmesiden. Janssen skal også efterfølgende vurdere Bruger-Indhold, som allerede er gjort tilgængeligt på Hjemmesiden, og eventuelt fjerne det uden varsel, hvis det anses for at være i strid med den til enhver tid gældende dansk lov samt Vilkår og Betingelser eller i øvrigt ikke er egnet for Hjemmesiden.

Alt Bruger-Indhold skal være egnet til Hjemmesidens Fora. Janssen har fri adgang til at afvise, redigere og fjerne Bruger-Indhold, som ikke er i overensstemmelse med de af Janssen til enhver tid fastsatte Retningslinjer, som du skal have læst inden at du uploader Bruger-Indhold til Hjemmesiden.

Ved at uploade Bruger-Indhold til Hjemmesidens Fora bekræfter du, at (1) du er berettiget til at benytte og uploade det pågældende Bruger-Indhold, at (2) du er eneansvarlig for det Bruger-Indhold, som du uploader og at (3) du ved at uploade Bruger-Indholdet giver Janssen en uindskrænket, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, overdragelig og vederlagsfri licens (med ret til at meddele underlicens) til dit Bruger-Indhold på Hjemmesiden samt på andre hjemmesider og sociale medier, som Janssen har tilknytning til.

Janssen har fri og uindskrænket ret til at benytte enhver idé, koncept, knowhow og teknik, som er indeholdt i eller afledt fra ethvert Bruger-indhold, herunder bl.a. med henblik på at udvikle, fremstille og markedsføre produkter. Du skal derfor ikke uploade nogen idé, forslag eller andet materiale, som du ønsker hemmeligholdt eller som du forventer at modtage betaling for. Du kan således ikke rejse noget krav mod Janssen for Janssens benyttelse (eller ikke-benyttelse) af noget Bruger-Indhold. Når du uploader Bruger-Indhold er du derfor indforstået med, at Janssen har en uigenkaldelig global ret (men ikke pligt) til at benytte, vise og offentliggøre dit navn, dine fotografier og videoklip samt talebeskeder, samt dine synspunkter og biografiske information mv. på Hjemmesiden samt på andre hjemmesider og sociale medier, som Janssen har tilknytning til. Såfremt Janssen gør brug af sine ovennævnte ret er du indforstået med, at du ikke har krav på betaling eller anden økonomisk kompensation og at du ikke er berettiget til at modtage underretning om eller har indflydelse på Janssens benyttelse af dit Bruger-Indhold.

Du er indforstået med, at Hjemmesidens Fora indeholder synspunkter og holdninger fra andre brugere, som Janssen ikke kan holdes ansvarlig for, fordi enhver person, som uploader Bruger-Indhold er eneansvarlig for sit eget indhold. Du er indforstået med, at du har vurderet alt Bruger-Indhold, som du uploader til Hjemmesiden, at du er eneansvarlig for andres brug heraf, herunder at dit Bruger-Indhold er korrekt, fuldstændigt og nyttigt.

Janssen forbeholder sig ret til uden varsel eller ansvar over for dig eller andre at afbryde (midlertidigt eller permanent) din mulighed for at uploade Bruger-Indhold til Hjemmesiden samt din mulighed for at tilgå andres Bruger-Indhold på Hjemmesiden.

Du skal være opmærksom på, at Bruger-Indhold, som uploades til Hjemmesiden fra en mobil enhed, f.eks. en mobiltelefon, vil blive gemt på den pågældende mobile enhed. Det er dit ansvar, at du har truffet alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte informationen på din mobile enhed, herunder af dine passwords til Hjemmesiden.

Lagring af Bruger-Indhold

Janssen kan fastsætte maksima for mængden af Bruger-Indhold på Hjemmesiden, som lagres / gemmes. Janssen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, som skyldes, at Bruger-Indhold, herunder beskeder og anden kommunikation, ikke lagres / gemmes eller bliver slettet som følge af kapacitetsbegrænsninger.

Supplerende vilkår

Udover disse Vilkår og Betingelser kan supplerende vilkår være gældende for udvalgt indhold mv. på Hjemmesiden, f.eks. tilbud, præmier og konkurrencer. Ved deltagelse i sådanne aktiviteter, som er underlagt supplerende vilkår, f.eks. tilbud, præmier og konkurrencer, accepterer at du tillige at være underlagt de herfor gældende supplerende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende brug af Hjemmesiden

HJEMMESIDEN STILLES TIL RÅDIGHED SOM DEN ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FRASKRIVER JANSSEN SIG I VIDEST MULIGT OMFANG GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER ENHVER INDESTÅELSE VEDRØRENDE HJEMMESIDENS INDHOLD OG AT DET IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS RETTIGHEDER.

JANSSEN GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDENS INDHOLD OPFYLDER DINE BEHOV OG ØNSKER, ELLER AT DIN ADGANG TIL HJEMMESIDEN KAN SKE UFORSTYRRET OG UDEN AFBRYDELSE, PÅ EN SIKKER OG FEJLFRI MÅDE, OG AT EVENTUELLE MANGLER VEDRØRENDE HJEMMESIDEN BLIVER RETTET.  JANSSEN GARANTERER HELLER IKKE FOR EVENTUELLE FØLGER, VIRKNINGER OG RESULTATER, SOM EVENTUELT OPNÅS VIA BRUG AF HJEMMESIDEN, ELLER FOR, AT DEN INFORMATION, SOM ER TILGÆNGELIG PÅ HJEMMESIDEN ER PRÆCIS OG FYLDESTGØRENDE MV.

DU ER INDFORSTÅET MED, AT ENHVER BRUG AF INFORMATION OG DATA, SOM DOWNLOADES FRA ELLER TILGÅS VIA HJEMMESIDEN UDELUKKENDE SKER PÅ DIT ANSVAR. HERUDOVER ER DET DIT ANSVAR, HVIS DIN BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER DOWNLOADS HERFRA BESKADIGER DIN COMPUTER ELLER MEDFØRER TAB AF DATA.

INTET RÅD OG INGEN ANBEFALING ELLER ANDEN INFORMATION, SOM DU MODTAGER FRA JANSSEN ELLER GENNEM DIN BRUG AF HJEMMESIDEN, SKAL ANSES FOR AT VÆRE EN GARANTI ELLER INDESTÅELSE AF NOGEN ART.

Ansvarsbegrænsning

DU ER INDFORSTÅET MED, AT JANSSEN SAMT JANSSENS LEDELSE, MEDARBEJDERE OG SAMARBEJDSPARTNERE SAMT ØVRIGE REPRÆSENTANTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR NOGET DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB I ELLER UDEN FOR KONTRAKT SAMT ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER OG FØLGEVIRKNINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA SAMT MISTET GOODWILL, SOM KAN HENFØRES TIL: (1) DIN BENYTTELSE ELLER IKKE-BENYTTELSE AF HJEMMESIDEN, (2) DINE EVENTUELLE OMKOSTNINGER TIL BENYTTELSE AF ALTERNATIVE TJENESTER OG HJEMMESIDER, (3) ANDRES UAUTORISEREDE ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE DATA OG DATAOVERFØRSLER, HERUNDER AF DINE PERSONDATA, (4) UDTALELSER, SYNSPUNKTER, HOLDNINGER OG HANDLINGER MV. FRA ANDRE BRUGERE AF HJEMMESIDEN OG (5) ET HVILKET SOM HELST ANDET FORHOLD VEDRØRENDE HJEMMESIDEN. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING SKAL VÆRE GÆLDENDE I VIDEST MULIGT OMFANG OG UANSET OM JANSSEN ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ, AT DU ANSER DIG UDSAT FOR EN RISIKO FOR AT LIDE ET TAB ELLER EN ANDEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FØLGEVIRKNING SOM FØLGE AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN MV.

Varmemærkeret

De varemærker, som er vist på Hjemmesiden, tilhører Janssen eller Janssens samarbejdspartnere. Det er ikke tilladt at bruge Hjemmesidens varemærker uden forudgående skriftligt samtykke fra Janssen eller fra Janssens samarbejdspartnere.

Ændring eller afbrydelse af Hjemmesiden

Janssen vil bestræbe sig på at opretholde adgang til Hjemmesiden. Det kan dog vise sig nødvendigt, at adgang til Hjemmesiden (eller dele heraf) uden varsel midlertidigt eller permanent bliver forstyrret, begrænset, ændret eller afbrudt. Janssen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, der skydes sådanne afbrydelser mv.

Ophør mv.

Janssen kan til enhver tid og uden varsel bringe din adgang til Hjemmesiden til ophør og helt eller delvist slette dit Bruger-Indhold, såfremt Janssen vurderer, at det er nødvendigt for overholdelse af disse Vilkår og Betingelser eller eventuelle supplerende vilkår. Janssen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader samt andre direkte eller indirekte følgevirkninger, der skydes sådanne afbrydelser mv. Såfremt din adgang til Hjemmesiden bringes til ophør erklærer du dig indforstået med, at denne Aftales vilkår og betingelser vedrørende ejendomsret, herunder i relation til varemærker, skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelser og garantier samt ansvarsbegrænsninger skal være gældende også efter, at din adgang til Hjemmesiden er bragt til ophør.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som tilhører tredjeparter. Sådanne links er udelukkende til din orientering og er ikke utrykt for nogen direkte eller indirekte reklame, anbefaling eller anprisning af noget produkt eller nogen tjenesteydelse eller informationsindhold, som måtte blive udbudt eller stillet til rådighed vi et sådant link. Enhver information samt alle data, synspunkter, holdninger og anbefalinger, herunder vedrørende produkter og tjenesteydelser mv., som måtte fremgå via links til sådanne hjemmesider er udelukkende de pågældende tredjeparters ansvar, og er derfor Janssen uvedkommende. Din brug af tredjeparters hjemmesider er underlagt de pågældende hjemmesiders vilkår og betingelser samt deres respektive privatlivspolitiker mv.

Skadesløsholdelse

Du er indforstået med, at skadesløsholde Janssen samt Janssens ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere samt øvrige repræsentanter fra ethvert krav og ansvar samt alle omkostninger, herunder omkostninger til advokatbistand og procesførelse, der er relateret til eller opstået som følge af (a) at du har overtrådt disse Vilkår og Betingelser, (b) din brug af Hjemmesiden, herunder dit Bruger-Indhold og øvrige uploads via Hjemmesiden og (c) krav eller påstande om at dit Bruger-Indhold krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller andre rettigheder, herunder tredjemands privatliv, ære eller integritet.

Ændring af disse Vilkår og Betingelser

Janssen forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre disse Vilkår og Betingelser og til at angive en dato for, hvornår en ændring / ny version af disse Vilkår og Betingelser træder i kraft. Datoen for ”sidste opdatering”, som angivet øverst på disse Vilkår og Betingelser, angiver hvornår de senest er ændret. Din forstsatte brug af denne Hjemmeside efter dens seneste opdatering anses for at udgøre din accept af den seneste ændring / nye version af disse Vilkår og Betingelser. Ved hvert nyt besøg af Hjemmesiden bør du derfor undersøge, om disse Vilkår og Betingelser er ændret siden dit sidste besøg.

Kontaktinformation

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til disse Vilkår og Betingelser kan du rette henvendelse til Janssen via de kontaktoplysninger, som fremgår af vores Privatlivspolitik (Privacy Policy) eller via ”kontakt os” ikonet på denne Hjemmeside.

Videreførelse af bestemmelser (1)

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser helt eller delvis underkendes som værende retsstridige eller ugyldige berører ikke de ikke-underkendte (overlevende) bestemmelsers gyldighed og retskraft.

Videreførelse af bestemmelser (2)

Disse Vilkår og Betingelser skal fortsat være gældende såfremt din brugsret til Hjemmesiden ophører, uanset årsagen til brugsrettens ophør.

Lovvalg og værneting

Denne Hjemmeside og dens informationer henvender sig udelukkende til brugere, som er hjemmehørende i Danmark. Andre lande kan have retsregler, som adskiller sig fra lovgivningen i Danmark. Enhver tvist, som vedrører eller udspringer af denne Aftale, denne Hjemmeside, herunder køb via Hjemmesiden, samt enhver rettighed eller forpligtelse, som vedrører disse Vilkår og Betingelser, skal afgøres efter dansk ret. Dansk International privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse. Enhver tvist skal afgøres ved Københavns Byret i første instans medmindre at tvisten i medfør af retsplejeloven skal indbringes for en anden dansk retsinstans i første instans.