Skip to main content

Search

Personlig medicin

Personlig medicin

Personlig medicin

Individuel medicin: På vej væk fra ”one size fits all”

Hvis vi skal blive bedre til at behandle patienter i fremtiden, skal vi væk fra at behandle patienter som grupper, hvor én behandling skal passe til alle – og i stedet se mere på det enkelte individ.

For mennesker er forskellige. De har forskellige gener, sygdomsforløb, livsstil eller miljø og reagerer forskelligt på behandlinger.

Heldigvis bliver vi hele tiden klogere på menneskets biologi og opdager løbende nye muligheder for at behandle specifikt ud fra den enkeltes genetiske profil. Og det giver mening, hvis vi vil arbejde hen imod et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Ved at behandle den enkelte patient mere målrettet kan vi potentielt behandle mere effektivt og samtidig undgå at behandle unødigt med lægemidler, der ikke har tilstrækkelig effekt på lige præcis dén patient, vi vil hjælpe. Vi kan også hurtigere nå frem til en effektiv behandling for den enkelte og i højere grad undgå risikable og tidskrævende tilbagefald og sygdomsprogression.

Personlig medicin (også omtalt som præcisionsmedicin) betyder en skræddersyet behandling til den individuelle patient efter personens genetiske profil. Alt i alt handler det om at vide så meget som muligt om patientens samlede arvemasse – også kaldet genom – så behandlingen kan målrettes.

Udviklingen og brugen af personlig medicin vil dermed betyde en mere effektiv brug af lægemidler – og en mindre risiko for bivirkninger. Og takket være ny avanceret teknologi og diagnostik kan vi også registrere biomarkører, der kan vise, om en person har anlæg for en given sygdom. Dermed får vi meget bedre muligheder for at forebygge. I fremtiden er perspektivet altså ikke kun at kunne behandle patienten, men at forhindre sygdommen i overhovedet at udvikle sig. Det, mener vi, er en mere bæredygtig tilgang til medicin og sundhed.

”I fremtiden er perspektivet altså ikke kun at kunne behandle patienten, men at forhindre sygdommen i overhovedet at udvikle sig. Det er en mere bæredygtig tilgang til medicin og sundhed.”

Hvis du vil vide mere om personlig medicin, og hvilke initiativer der er sat i værk i Danmark, anbefaler vi, at du besøger Danske regioners hjemmeside.

Sådan vil vi sikre en fremtid med personlig medicin

For at opfylde Janssens vision om bedre forebyggelse, er det imidlertid nødvendigt, at beslutningstagerne forstår fordelene ved personlig medicin både fra samfundets og patientens perspektiv, så vi sammen kan skabe en behandlingsmodel, der fungerer. Derfor er vi hele tiden i tæt dialog med myndighederne om de muligheder, der er, og hvorvidt vi kan hjælpe med at sikre den videre udvikling af personlig medicin i Danmark.

Vi skal sammen sikre, at vi har værktøjerne, teknologierne og kompetencerne til at gennemføre den nødvendige forskning. Derfor har vi i Janssen på et globalt plan etableret en organisation, der beskæftiger sig med diagnostik. Vi ser det som vores ansvar at give behandlere og sundhedsudbydere adgang til diagnostiske teknologier og løsninger, så de kan identificere sygdomme tidligere, intervenere hurtigere og potentielt forebygge samt overvåge behandlingen af sygdomme.

For mere information besøg janssen.com.

 
 

Partnerskaber

Hos Janssen mener vi, at partnerskaber er nøglen til at være på forkant med udviklingen og fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Læs mere her
 
 

Kontakt os

Kontakt os, hvis du ønsker at etablere et samarbejde, har spørgsmål til produkter eller vil vide mere om Janssen Danmark.

Kontakt os her

 

EM-139011