Skip to main content

Search

Partnerskaber

Partnerskaber

Partnerskaber

Partnerskaber

Én af vores vigtigste opgaver i Janssen er at understøtte forskningen i ny medicin. Vi er en del af Danmarks sundhedsvæsen, og derfor har vi også en forpligtigelse til at være med til at udvikle det til gavn for patienter og sundhedsprofessionelle.

Stærke samarbejder er nøglen til udvikling

Hos Janssen mener vi, at partnerskaber og samarbejder med andre er nøglen til at fremtidssikre sundhedsvæsenet og forblive på forkant med udviklingen. Dette er særligt vigtigt i et land som Danmark, hvor offentlig-private partnerskaber er omdrejningspunktet for det danske velfærdssamfund. Med det i mente, arbejder vi hos Janssen hver dag tæt sammen med forskere, patienter og patientforeninger, myndigheder samt andre sundhedsprofessionelle for at blive bedre og skabe løsninger og innovative lægemidler, der giver værdi til patienter og sundhedspersonale i hele Danmark.

Vores tilgang til samarbejde og partnerskaber er, at det skal være ligeværdigt, ordentligt og gennemsigtigt. Det er afgørende, at begge parter har fordel af samarbejdet og er enige om det fælles formål – nemlig bedre patientbehandling. Derfor er vi meget opmærksomme på at sikre, at et samarbejde eller partnerskab etableres efter samme etiske principper, som forskning gør. Kun da sikrer vi den bedste proces og de mest lødige resultater.