Skip to main content

Search

Samarbejde med sundhedssektoren

Samarbejde med sundhedssektoren

Janssens produkter bliver anvendt og har indflydelse på over 1 million menneskers liv i Norden. For fortsat at forbedre resultaterne for disse patienter arbejder vi tæt sammen med andre sundhedsprofessionelle, forskere, teknologiske eksperter og myndigheder.

Den nordiske forskning er en vigtig og fortsat voksende del af Janssens verdensomfattende forsknings- og udviklingsarbejde.

Janssen Danmark har til huse i Birkerød nord for København og tæller ca. 60 ansatte med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde inden for bl.a. natur- og sundhedsvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab.

Nogle af Janssens partnerskaber der hjælper med at udvikle og forbedre patienternes behandlingsresultater:
 
  • Medlem af brancheforeninger
  • Samarbejde med patientforeninger
  • Samarbejde med NGO’er (Non-Governmental Organizations)
  • Lokale initiativer og projekter
  • Forskningsprojekter
  • Samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder
  • Samarbejde omkring udvikling af innovative produkter (Genmab, Bavarian Nordic)
 
Samarbejdsaftaler:

Janssen arbejder blandt andet efter Lægemiddelindustriforeningens(LIF) regler der sikrer større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle. Alle samarbejdsaftaler bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens  hjemmeside. 

Janssen arbejder også efter Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens(ENLI) regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samarbejdet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Janssen offentliggør alle samarbejdsaftaler på vores hjemmeside, og vi opfordrer vores samarbejdspartnere til det samme på deres respektive hjemmesider.

Projekt

Beskrivelse

År

Støtte til simulations-baseret kolonoskopitræning på CAMES, Rigshospitalet.

Uddannelsesstøtte til Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation til at oprette et gratis træningsprogram for simulations-baseret kolonoskopitræning ledet af en førende ekspert.

2018

Eksterne bureauer og konsulentvirksomheder som Janssen samarbejder med: Janssen har gjort de nedenfor nævnte eksterne bureauer eller konsulentvirksomheder bekendt med ENLI’s Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lobbykodeks), og Janssen påtager sig ansvaret for at sikre, at Lobbykodekset overholdes af nævnte tredjepart.

Rud Pedersen
Ved Stranden 16, 2. sal,
DK-1061 Copenhagen K
[email protected]

LEAD Agency
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal
2200 København N
[email protected]

Advice A/S
Gammel Kongevej 3E
1610 København,
[email protected]

Kompas Kommunikation ApS
Toldbodgade 55
1253 København K
[email protected]

Samarbejdsoversigt:
Patientforening
Beskrivelse
År
Tilhørende kontrakter
Dansk BlindesamfundFrokost med Dansk Blindesamfund om patientperspektiv.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/dk_d...
Dansk BlindesamfundFrokost med Dansk Blindesamfund om patientperspektiv med Janssens svenske organisation.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/sver...
LYLERegionalt møde med LYLE om sygdoms- og behandlingsinformation.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/lyle...
Forum for Mænds SundhedStøtte gennem annoncer til et blad, der udkommer i forbindelse med Men’s Health Week.2022
PsoriasisforeningenStøtte til medlemsbladet gennem annoncer.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/psor...
Dansk Myelomatose ForeningJanssen afholder advisory board møde og Dansk Myelomatose Forening giver et indblik i patientperspektivet.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/dans...
GigtforeningenJanssen har afholdt workshop om patientrejse for PSA-patienter, og Gigtforeningen har deltaget i workshoppen. 2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/gigt...
Dansk Myelomatose Forening Støtte til medlemsbladet gennem annoncer2022
PROPAForberedelse til PROPA forud for rundbordsmøde januari 2022.2022https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/prop...
Kræftrådgivningen Herning Patientskole for mænd med Prostata Cancer2022
CAMES Støtte til kolonoskopi-undervisning 2021
Kompetencecenter for affektive lidelser En selvhjælpsbog til unge MDD patienter og deres pårørende.2019
Kompetencecenter for affektive lidelser Undervisningsbevilling til digital kommunikation 2020
PROPA Bidrag til policy paper og præsentation i forbindelse med rundbordsmøde om prostatakræft2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/pros...
LYLE Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Støtte til udvikling af to vebbaserede artikler2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/full...
Psoriasisforeningen Støtte til aktiviteter i forbindelse med World Psoriasis Day2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/kont...
Depressionsforeningen Støtte til at udvikle og producere animationsfilm om depression2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/depr...
PAH Patientforeningen DanmarkStøtte til 11-12 september 2021- annual national meeting2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/pah_...
PROPA Deltagelse i workshop om prostatakræft2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
Selskab for Mænds Sundhed Støtte til produktion af magasin samt afholdelse af rundbordsmøde i 20212021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
Patientforening for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Oplæg om patientforeningen’s støtte til CLL patienter i forbindelse med sygeplejerske advisory board møde2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til afholdelse af CLL fokusgruppe møde 25. maj 20212021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
Colitis-Crohn ForeningenStøtte til deltagelse i Folkemøde MØN, 20212021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/folk...
Colitis Crohn ForeningenDeltagelse af Patientambassadør i videofilm i forbindelse med Verdens IBD Dag. Patientambassadøren har delt sin viden om livet med IBD.2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/ibd_...
DepressionsforeningenSamarbejde om online-survey blandt patienter, der lever med depression.2021https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/surv...
Colitis Crohn ForeningenDeltagelse af Patientambassadør på medarbejderarrangement i forbindelse med Verdens IBD Dag. Patientambassadøren har delt sin viden om livet med IBD.2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/1193...
Colitis Crohn ForeningenJanssen gives the Organization access to use film on IBD, produced by the company, on their digital channels.2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/1187...
PsoriasisforeningenStøtte til aktiviteter i forbindelse med Verdens Psoriasisdag 2020.2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/1499...
PROPAPatientfortælling om livet med prostatakræft2020 https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/pati...
PROPAKonsulentbistand i forbindelse med gennemlæsning af patientinformation2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
DepressionsforeningenStøtte til at producere en videofilm om depression2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/depr...
PROPAKonsulentbistand i forbindelse med afholdelse af dialogmøde2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
Dansk Myelomatose ForeningOplæg om patientindddragelse2020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/pati...
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til afholdelse af webinar den 28. maj 20202020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/lyle...
PAH PatientforeningenStøtte til afholdelse af årsmøde i april 20202020https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/pah_...
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til afholdelse af nordisk patientforeningsmøde i november 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/dk_a...
CCF foreningenFormålet med aftalen er at kontakte deltagere til en fokusgruppe om patientforløbet for UC i November 2019. Patientforeningen vil distribuere invitationen hertil til relevante medlemmer af deres netværk.2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/cont...
PsoriasisforeningenFormålet med aftalen er at støtte udviklingen af en APP til at samle Patient Reported Outcome (PRO) for at optimere behandlingen af patienter med psoreasis.2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/psor...
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til SoMe rådgivning2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/06-2...
Colitis-Crohn ForeningenFacebook marketing i forbindelse med Verdens IBD dag Film projekt 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/coli...
PAH Patientforeningen DanmarkStøtte til afholdelse af årligt seminar2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/agre...
Colitis-Crohn ForeningenVerdens IBD dag Film projekt 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/coli...
Psoriasisforeningen Formålet med aftalen er at Janssen med et link til www.Janssen.com i APP’en PsoMentor, støtter foreningens arbejde og på denne måde hjælper med til at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/kont...
Psoriasisforeningen Filmprojekt om personlig medicin2018
Colitis-Crohn ForeningenFilmprojekt om personlig medicin 2018
PsoriasisforeningenStøtte til Verdens psoriasisdag oktober 20182018
PsoriasisforeningenStøtte til PROM projekt step 2 20182018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til at skabe opmærksomhed omkring lymfekræft i LyLeNyt 20182018
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til at øge opmærksomheden omkring sygdommen i 20182018
HIV-DanmarkStøtte til afholdelse af Hiv-Danmark aftner og Verdens AIDS-Dag 20182018
GigtforeningenSamarbejde vedr. Folkemøde debatmøde 20182018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Støtte til deltagelse på EHA 20182018
Forum for Mænds SundhedStøtte til afholdelse af debatmøde på Folkemødet 20182018
PsoriasisforeningenDeltagelse i Advisory Board møde arrangeret af Janssen EMEA d. 8.maj 2018, London/http://www.janssen.com/emea/society2018
PsoriasisforeningenFormålet med aftalen er at Janssen med et link til www.Janssen.com i APP’en PsoMentor, støtter foreningens arbejde og på denne måde hjælper med til at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt2018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til afholdelse af to temadage med opfølgning i LyLe NYT i 20182018
PsoriasisforeningenSamarbejde vedr. Folkemøde debatmøde 20182018