Skip to main content

Search

Samarbejde med sundhedssektoren

Samarbejde med sundhedssektoren

Janssens produkter bliver anvendt og har indflydelse på over 1 million menneskers liv i Norden. For fortsat at forbedre resultaterne for disse patienter arbejder vi tæt sammen med andre sundhedsprofessionelle, forskere, teknologiske eksperter og myndigheder.

Den nordiske forskning er en vigtig og fortsat voksende del af Janssens verdensomfattende forsknings- og udviklingsarbejde.

Janssen i Norden er repræsenteret i Danmark, Finland, Island, Norge samt Sverige og beskæftiger omkring 280 medarbejdere. Vi stræber efter at udvikle og integrere behandlings- og sundhedsløsninger i tæt dialog med vores samarbejdspartnere.

Nogle af Janssens partnerskaber der hjælper med at udvikle og forbedre patienternes behandlingsresultater:
 
  • Medlem af brancheforeninger
  • Samarbejde med patientforeninger
  • Samarbejde med NGO’er (Non-Governmental Organizations)
  • Lokale initiativer og projekter
  • Forskningsprojekter
  • Samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder
  • Samarbejde omkring udvikling af innovative produkter (Genmab, Bavarian Nordic)
 
Samarbejdsaftaler:

Janssen arbejder blandt andet efter Lægemiddelindustriforeningens(LIF) regler der sikrer større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle. Alle samarbejdsaftaler bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens  hjemmeside. 

Janssen arbejder også efter Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens(ENLI) regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samarbejdet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Janssen offentliggør alle samarbejdsaftaler på vores hjemmeside, og vi opfordrer vores samarbejdspartnere til det samme på deres respektive hjemmesider.

Projekt

Beskrivelse

År

Støtte til simulations-baseret kolonoskopitræning på CAMES, Rigshospitalet.

Uddannelsesstøtte til Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation til at oprette et gratis træningsprogram for simulations-baseret kolonoskopitræning ledet af en førende ekspert.

2018

Eksterne bureauer og konsulentvirksomheder som Janssen samarbejder med: Janssen har gjort de nedenfor nævnte eksterne bureauer eller konsulentvirksomheder bekendt med ENLI’s Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lobbykodeks), og Janssen påtager sig ansvaret for at sikre, at Lobbykodekset overholdes af nævnte tredjepart.

Rud Pedersen
Ved Stranden 16, 2. sal,
DK-1061 Copenhagen K
[email protected]

LEAD Agency
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal
2200 København N
[email protected]

Advice A/S
Gammel Kongevej 3E
1610 København,
[email protected]

Kompas Kommunikation ApS
Toldbodgade 55
1253 København K
[email protected]

Samarbejdsoversigt:
Patientforening
Beskrivelse
År
Tilhørende kontrakter
Colitis-Crohn ForeningenVerdens IBD dag Film projekt 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/06-2...
Colitis-Crohn ForeningenFacebook marketing i forbindelse med Verdens IBD dag Film projekt 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/coli...
Colitis-Crohn ForeningenVerdens IBD dag Film projekt 20192019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/coli...
Psoriasisforeningen Formålet med aftalen er at Janssen med et link til www.Janssen.com i APP’en PsoMentor, støtter foreningens arbejde og på denne måde hjælper med til at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt2019https://www.janssen.com/denmark/sites/www_janssen_com_denmark/files/kont...
Psoriasisforeningen Filmprojekt om personlig medicin2018
Colitis-Crohn ForeningenFilmprojekt om personlig medicin 2018
PsoriasisforeningenStøtte til Verdens psoriasisdag oktober 20182018
PsoriasisforeningenStøtte til PROM projekt step 2 20182018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til at skabe opmærksomhed omkring lymfekræft i LyLeNyt 20182018
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til at øge opmærksomheden omkring sygdommen i 20182018
HIV-DanmarkStøtte til afholdelse af Hiv-Danmark aftner og Verdens AIDS-Dag 20182018
GigtforeningenSamarbejde vedr. Folkemøde debatmøde 20182018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Støtte til deltagelse på EHA 20182018
Forum for Mænds SundhedStøtte til afholdelse af debatmøde på Folkemødet 20182018
PsoriasisforeningenDeltagelse i Advisory Board møde arrangeret af Janssen EMEA d. 8.maj 2018, London/http://www.janssen.com/emea/society2018
PsoriasisforeningenFormålet med aftalen er at Janssen med et link til www.Janssen.com i APP’en PsoMentor, støtter foreningens arbejde og på denne måde hjælper med til at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt2018
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til afholdelse af to temadage med opfølgning i LyLe NYT i 20182018
PsoriasisforeningenSamarbejde vedr. Folkemøde debatmøde 20182018
Colitis-Crohn ForeningenSamarbejde vedr. Folkemøde debatmøde 20182018
ProstatakræftforeningenStøtte til udvikling af digital prostatakræft guide i 20172017
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til udvikling af ny hjemmeside i 20172017
PsoriasisforeningenStøtte til Præ-analyse for PROM-projekt December 20172017
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSStøtte til deltagelse i nordisk patientforeningsmøde2017
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til afholdelse af tovholdermøde2017
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til deltagelse i nordisk patientforeningsmøde2017
Colitis-Crohn ForeningenStøtte til afholdelse rundbordsmøde om kroniske mave-tarmsygdomme d.15. nov. 20172017
SindForedragsholder og debattør ved Janssens årlige sygeplejerske symposium d. 8. juni 20172017
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDSMøde eksperterne - Dialogmøde2017
HIV-DanmarkStøtte til afholdelse af 4 Hiv-undervisningsseminarer oktober 2017.2017
PsoriasisforeningenStøtte til Verdens Psoriasisdag oktober 20172017
PsoriasisforeningenFormålet med aftalen er at Janssen med et link til www.Janssen.com i APP’en PsoMentor, støtter foreningens arbejde og på denne måde hjælper med til at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt2017
Dansk Myelomatose ForeningStøtte til afholdelse af konference for MM patienter og pårørende2017