Skip to main content

Search

Kliniske forsøg

Forskning og innovation

Forskning og innovation

Klinisk forskning

Kliniske studier skaber værdi i mange led af sundhedsvæsnet. De bidrager til øget behandlingskvalitet for patienter, øget kapacitet i sundhedsvæsnet, styrket forretningsudvikling og forskning samt giver besparelser for det offentlige sundhedsvæsen. Derfor skal vi investere og engagere os i at udføre, samarbejde om og gennemføre kliniske forsøg.

Udviklingen af nye lægemidler sker ikke fra den ene dag til den anden. Der går ca. 12-14 år fra udviklingen af et nyt lægemiddel påbegyndes, til det er tilgængeligt for patienterne. Processen er både lang og kompleks, fordi der er mange aspekter, der løbende skal tages hensyn til, studeres og undersøges.

Udviklingen af lægemidler gennemgår tre forskellige stadier. Det første stadie kaldes præklinisk forskning. Det er her, man identificerer de stoffer, som kan være aktuelle for det nye lægemiddel. Det andet stadie kaldes udviklingsforskning, som er en omfattende forskning, som foregår i 4-5 år, hvor man sikrer, at produktet er tilstrækkelig stabilt til at blive testet på en mindre gruppe mennesker. Det sidste stadie kaldes klinisk forskning, hvilket betyder, at man tester lægemidlet på mennesker. De kliniske afprøvninger opdeles i fire forskellige faser. Hver fase bliver nøje kontrolleret både af myndighederne og af Janssen, inden man går videre med afprøvningen.

Kliniske forsøg som behandlingsmulighed
Kliniske forsøg giver patienter adgang til ny medicin flere år, før det kommer på markedet. Dertil får patienter i kliniske forsøg en tættere opfølgning med flere og længere konsultationer.

Derfor mener vi, at kliniske forsøg bør betragtes som en reel behandlingsmulighed for patienter, der ikke har effekt af eksisterende behandling, eller hvor der i øjeblikket ikke er behandling tilgængelig. Og at der i videre udstrækning kommunikeres til og med patienter om kliniske forsøg og den mulighed deltagelse i dem kan give for nogle patienter.

Læs mere om de igangværende kliniske afprøvninger, Janssen er involveret i, her; Janssen Global Trial Finder