Skip to main content

Search

psoriasisgigt

Arbejder du i sundhedsvæsenet? Besøg Janssen Medical Cloud

Hvad er psoriasisgigt?

Op mod 30 procent af de personer, som har psoriasis, udvikler også psoriasisgigt, som er en sygdom, der giver smerter og andre gener i leddene. For det meste forekommer ledsmerterne i et enkelt led, fx i en tå eller en finger, som bliver rød og hævet.

At leve med psoriasisgigt

Psoriasisgigt i et enkelt eller få led kan give let ubehag, mens svær psoriasisgigt, hvor flere led i kroppen bliver ramt, kan forårsage større problemer, hvilket kan medføre funktionsnedsættelser og mindske livskvaliteten betydeligt.

Tidlig diagnose og behandling er afgørende for at bremse sygdomsforløbet ved psoriasisgigt. Det er oftest knæ, ankelled, led i hænder og fødder og led i den nederste del af ryggen, der bliver ramt. Det kan også forekomme, at knoglehinder, sener og øjne angribes.

 

 
At leve med psoriasisgigt
 
 
Behandling

Psoriasisgigt er en autoimmunsygdom, hvilket betyder, at immunforsvaret bliver overaktivt og begynder at angribe kroppens sunde væv og celler. Sygdommen behandles i lette tilfælde med smertestillende og inflammationsdæmpende lægemidler og ved moderat til svær sygdom med immunmodulerende eller biologiske lægemidler.

Min IBD Rejse: Livet efter at have fået en IBD diagnose

For mange mennesker kan det at få en diagnose med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) være en overvældende og til tider forvirrende tid. Det gælder ikke kun for den person der får diagnosen, det rammer også for dem der er tæt på.

Deltagelse i et klinisk studie

Hør professor emeritus Peter Iversen fortælle om kliniske studier; formålet med dem, og hvad det kan betyde for patienter at deltage i et studie.

 
Hvorfor kliniske afprøvninger?

Kliniske afprøvninger udføres for at udvikle så effektive og sikre behandlinger som muligt. Man undersøger bl.a., hvordan kroppen håndterer lægemidlet, hvordan lægemidlet påvirkes af anden medicin, som kan tænkes at blive anvendt samtidigt, hvilken virkning det har, om det virker forskelligt hos børn, yngre og ældre, og hvor effektivt det er sammenlignet med eksisterende behandlinger. Lægemidlet kan også blive sammenlignet med placebo, dvs. inaktiv medicin, i tilfælde, hvor der ikke er nogen accepteret, tilgængelig behandling mod sygdommen.

Kliniske afprøvninger er forudsætningen for, at myndighederne kan godkende et nyt lægemiddel, og for at lægerne kan begynde at anvende en ny behandlingsmetode. Afprøvningen er nøje planlagt og gennemføres efter en på forhånd fastlagt plan, som er gennemgået og godkendt af Lægemiddelstyrelsen og den regionale Videnskabsetiske Komité. Gennemførelsen af kliniske afprøvninger sker i samarbejde med læger og andet sundhedspersonale og udføres og reguleres under global og europæisk lovgivning og et antal nationale love. Lovgivningen skal sikre patientens integritet og sikkerhed, og at resultaterne af afprøvningen er pålidelige og af højeste kvalitet.

Et lægemiddels udviklingsfaser:

De første undersøgelser med mennesker sker med nogle få, raske forsøgspersoner i kort tid. Derefter studerer man virkningen på større patientgrupper. Ved hvert nyt skridt foretager både Janssen og myndighederne en omhyggelig bedømmelse af alle tilgængelige, indsamlede resultater, inden man går videre med udviklingen af lægemidlet. Man plejer at inddele kliniske afprøvninger i fire forskellige faser. Under alle disse faser overvåges eventuelle bivirkninger efter fast definerede og kontrollerede systemer.

Fase I er første gang, lægemidlet testes på mennesker. Det sker som regel på en lille gruppe raske frivillige forsøgspersoner for at undersøge lægemidlets sikkerhed, hvordan det optages og nedbrydes i kroppen og dets virkning.

Fase II udføres på en mindre gruppe patienter, som lider af en sygdom (20-300), for at studere, hvor effektivt lægemidlet er til at behandle den pågældende sygdom. Under fase II kommer man som regel også frem til, hvilken dosis af det kommende lægemiddel der har den bedste effekt.

Fase III udføres på en meget stor patientgruppe (300-30.000) for endeligt at fastlægge, hvor anvendeligt lægemidlet er til at behandle den pågældende sygdom. Denne patientgruppe skal så vidt muligt afspejle den population. som det færdige lægemiddel skal anvendes på, og sammenlignes med godkendt standardbehandling eller mod placebo, dvs. et præparat, som ikke indeholder noget aktivt stof. For at undgå at behandlingen påvirkes af de forventninger, der er til det nye stof, både hvad angår effekt og bivirkninger, er afprøvningerne om muligt dobbeltblinde. Det betyder, at hverken læge eller patient ved, hvilken behandling der gives.

Fase IV er kliniske afprøvninger, som fortsætter efter godkendelsen af lægemidlet med det formål at evaluere og følge op på, hvordan lægemidlet yderligere kan anvendes inden for det arbejdsområde, det er godkendt til, i daglig praksis. I disse studier har man mulighed for at studere den langsigtede behandlingseffekt, opdage usædvanlige bivirkninger og få mere viden om, hvordan lægemidlet påvirkes i kombination med andre lægemidler.

Alle igangværende kliniske afprøvninger findes på Janssen Global Trial Finder

Livet med psoriasis

Hør Sørens historie om hans forløb med sygdommen psoriasis og hans ønsker om en fremtid hvor, fx en blodprøve kan hjælpe patient og læge med at finde den rigtige løsning.