Skip to main content

Search

Skizofreni

Neurovidenskab

Neurovidenskab

Hvad er skizofreni?

Skizofreni er den mest almindelige psykosesygdom. Personer, som lever med skizofreni, har en forandret virkelighedsopfattelse og har svært ved at skelne virkeligheden fra egne oplevelser. Det er derfor almindeligt for mange at opleve både hallucinationer, stemmer og vrangforestillinger. De tidlige symptomer på skizofreni kan ligne dem, der også kan opstå ved for eksempel depression eller angst.

Skizofreni er en kompleks sygdom, der kan give problemer med tanker og virkelighedsopfattelse – og eksperter i psykisk sygdom er enige om, at symptomerne skyldes problemer med at overføre og håndtere information i hjernen.1 Årsagen til sygdommen kendes ikke, men arvelighed er en stor risikofaktor.

I Danmark lever ca. 29.000 personer med skizofreni.2

Diagnose
Skizofrenidiagnosen baserer sig på en læges vurdering af specifikke tegn og symptomer, der viser sig gennem ændringer i en persons adfærd, følelsesliv og tanker. For at stille diagnosen observerer og taler lægen med den syge og ofte også med andre i familien for at få klarhed over ændringer i den syges adfærd.3

Der er udformet bestemte kriterier for at stille diagnosen, der blandt andet lægger vægt på de specifikke symptomer og varigheden af disse. Symptomerne er mærkbare adfærdsændringer som for eksempel at trække sig fra andre mennesker, tabe kontakt til virkeligheden m.m.4

Behandling
Der er i dag ingen mulighed for at helbrede skizofreni, men ved hjælp af medicin, psykologisk støtte og sociale indsatser kan man mildne sygdomsforløbet. For de fleste vil det være nødvendigt med medicin for at lindre symptomerne.5

Mere information

Vi opfordrer patienter med skizofreni til at tale med en sundhedsperson om behandling. Det er sundhedspersonalet, der sammen med patienterne, skal finde den passende behandling til den enkelte patient.

Yderligere patient- og pårørendeinformation om skizofreni kan også findes på siden levmedskizofreni.dk, hos Psykiatrifonden og Skizofreniforeningen samt på sundhed.dk.