Skip to main content

Search

kræft - vores arbejde

Kræft

Kræft

Sådan arbejder vi med kræftbehandling

En kræftdiagnose er en livsændrende begivenhed for både patienten og dennes pårørende – og for mange resulterer diagnosen i en hverdag præget af angst og frygt. Samtidig får flere og flere hvert år konstateret kræft. Men det er også vigtigt at pointere, at chancerne for at overleve er langt større i dag, end de tidligere har været, fordi vi er blevet bedre til at forebygge, diagnosticere tidligt og behandle.

"I Danmark konstateres der mere en 45.000 kræfttilfælde årligt. Kræft påvirker millioner af liv i Europa og resten af verden. Vores mål er at ændre betydningen af ”du har kræft”. I Janssen vil vi gerne gøre kræft til en sygdom der kan behandles, endda helbredes."

I Janssen har vi en vision om at gøre kræft til en sygdom, der kan helbredes eller gøres kronisk. I Danmark konstateres der mere en 45.000 kræfttilfælde årligt. Kræft påvirker millioner af liv i Europa og resten af verden.Vores mål er at ændre betydningen af ”du har kræft”. I Janssen vil vi gerne gøre kræft til en sygdom der kan behandles, endda helbredes. 

For at lykkedes med dette er forskning og kliniske forsøg afgørende. Kun derved opnår vi mere viden om sygdommene og om, hvordan de reagerer på nye behandlinger.

En af de kræftformer, som vi hos Janssen arbejder meget med, er Myelomatose (såkaldt knoglemarvskræft). Myelomatose er stadig en uhelbredelig kræftsygdom, selvom nye behandlingsmetoder har betydet en markant forbedret prognose for dem, der rammes af sygdommen.

For at øge chancen for at overleve Myelomatose og andre kræftformer fokuserer Janssen mere og mere på individuel, målrettet behandling, f.eks. ved hjælp af biomarkører, som kan måles i patientens blod. Vi arbejder i stigende grad på at udvikle lægemidler, der angriber vigtige dele af kræftcellens vækstbetingelser – og i mindre grad påvirker funktionen af kroppens normale celler. Og med behandlinger, der i højere grad inddrager kroppens eget immunsystem for at bekæmpe kræften.

Desuden har vi i udviklingen af nye behandlinger et stærkt fokus på at mindske omfanget af bivirkninger og gener, der er forbundet med behandling, og give mulighed for at fastholde en god livskvalitet undervejs. Vi vil f.eks. se flere og flere behandlinger, der kan tages af patienten selv eller gives i hjemmet af en sundhedsprofessionel.

 

Kronisk lymfatisk leukæmi – blodkræft

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er den mest almindelige blodkræftsygdom, og i Danmark ses cirka 400 nye tilfælde af sygdommen hvert år2 . CLL udvikler sig langsomt og opstår normalt hos ældre mennesker. I de fleste tilfælde er der ingen klar årsag til, at sygdommen opstår.

 
 

Myelomatose – knoglemarvskræft

Myelomatose er en kræftsygdom, som opstår i knoglemarven, hvor blodet dannes. Sygdommen udvikler sig oftest langsomt og over lang tid – og i de fleste tilfælde opdages den i forbindelse med, at patienten udredes for noget andet. I Danmark bliver der cirka diagnosticeret 350 nye tilfælde af Myelomatose hvert år3.

 
 

Prostatakræft

Prostatakræft er med cirka 4.500 nye tilfælde om året én af de mest almindelige kræftformer hos mænd i Danmark4 . Sygdommen rammer for det meste kun ældre mænd.