Skip to main content

Search

neurovidenskab

Neurovidenskab

Neurovidenskab

Janssens arbejde indenfor neurovidenskab

Selvom psykiske lidelser udgør en voksende udfordring i samfundet, er der stadig en betydelig mangel på effektive behandlingsmuligheder. Og manglende behandling kan forstærke den negative effekt på livskvaliteten, som følger med en psykisk sygdom som for eksempel depression, skizofreni og ADHD. Det er en udfordring – også for hele samfundet – da det anslås, at en tredjedel af alle europæer vil blive ramt af en psykisk lidelse i deres levetid1.

"Vi stræber efter at sikre en fremtid, hvor vi kan forudsige og forebygge nogle af verdens mest ødelæggende psykiske sygdomme."

Hos Janssen har vi mere end 60 års erfaring inden for neurovidenskaben, og vi tilbyder i dag mere end 20 forskellige lægemidler og interventioner inden for neurovidenskab, hvoraf to er med på WHOs liste over essentielle lægemidler.

Vores arbejde inden for neurovidenskab begyndte allerede i 1958, da Dr. Paul Janssen, virksomhedens grundlægger, opdagede og udviklede et skizofrenilægemiddel, der udfordrede den daværende behandlingsstandard og senere blev optaget på WHOs liste over essentielle lægemidler.

I dag er målet, at vi i Janssen fortsat stræber efter at sikre en fremtid, hvor vi kan forudsige og forebygge nogle af verdens mest ødelæggende psykiske sygdomme. Det er det, fordi vi ønsker, at den forventede tredjedel af Europa befolkning med en psykisk sygdom, skal kunne leve et godt liv på trods af denne sygdom.

 

Depression

Depression er en psykisk lidelse, der påvirker humør, følelser og adfærd hos den berørte person. En klinisk depression påvirker din hverdag over uger eller måneder og kan være stærkt invaliderende. Depression anses som en folkesygdom, som kan ramme personer i alle aldre. På trods af det ses der i Danmark en stigning af unge, som får en depressionsdiagnose 2 .