Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Zdravstveni delavci in znanstveniki

Zdravstveni delavci in znanstveniki

Naša zdravila so zdravstvenim delavcem in bolnikom na širom sveta.

Naši partnerji: zdravniki, farmacevti in drugi zdravstveni delavci

Obveščanje o novem zdravilu je namenjeno zdravnikom, farmacevtom in drugim zdravstvenim delavcem. S posredovanjem točnih in zanesljivih informacij zdravstvenim delavcem želimo izboljšati oskrbo bolnika.

Naše pobude za medicinsko izobraževanje so :

  • obiski strokovnih sodelavcev pri zdravstvenih delavcih,
  • strokovni kongresi, seminarji in tečaji,
  • članki v medicinskih in znanstvenih revijah,
  • informacije o izobraževanju v tiskanih medijih ali na spletu.
 
Napredna znanost koristi bolnikom

V podjetju Janssen razvijamo nove možnosti zdravljenja na petih pomembnih terapevtskih področjih:

Rešitve, do katerih smo prišli na podlagi kliničnih raziskav, se osredotočajo na nekatera najresnejša stanja in obolenja.

Preberite več o naših rešitvah in inovativnem zdravljenju

Partnerstvo z znanstveno skupnostjo

Pri razvoju novih zdravil tesno sodelujemo z znanstveniki, s tehnologi in z drugimi strokovnjaki z različnih področij.

Nenehno iščemo inovativne priložnosti in združujemo komplementarna znanja.

Preberite več o naših partnerstvih

 
Publikacije:
Zanima jih, kdo smo
Zanima jih, kdo smo

Večina ljudi verjetno ve, s čim se ukvarjamo. Včasih ljudje sprašujejo, za kaj se zavzemamo.