Skip to main content

IŠČI

Zdravstveni delavci in znanstveniki

Naša odgovornost do zdravstvenih  delavcev
  • Zdravstveni delavci

Naš pristop h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju

Obveščanje o novem zdravilu je namenjeno zdravnikom, farmacevtom in drugim zdravstvenim delavcem. S posredovanjem točnih in zanesljivih informacij zdravstvenim delavcem želimo izboljšati oskrbo bolnika.

S sodelovanjem na mednarodnih kongresih in tudi na manjših izobraževalnih sestankih želimo našim partnerjem, zdravstvenim delavcem in znanstvenikom omogočiti dostop do pomembnih novih zdravstvenih informacij.

Stroga pravila v podjetju in zahteve po komplianci na najvišjem nivoju nam omogočajo izvedbo te naloge na nepristranski in transparenten način.

Naše pobude za medicinsko izobraževanje so:

  • obiski strokovnih sodelavcev pri zdravstvenih delavcih,

  • strokovni kongresi, seminarji in tečaji,

  • članki v medicinskih in drugih znanstvenih revijah,

  • informacije o izobraževanju v tiskanih medijih ali na spletu.

Napredna znanost koristi bolnikom

V podjetju Janssen razvijamo nove načine zdravljenja na šestih pomembnih terapevtskih področjih:

Naši partnerji: zdravniki, farmacevti in drugi zdravstveni delavci

Obveščanje o novem zdravilu je namenjeno zdravnikom, farmacevtom in drugim zdravstvenim delavcem. S posredovanjem točnih in zanesljivih informacij zdravstvenim delavcem želimo izboljšati oskrbo bolnika.

Naše pobude za medicinsko izobraževanje so :

  • obiski strokovnih sodelavcev pri zdravstvenih delavcih,
  • strokovni kongresi, seminarji in tečaji,
  • članki v medicinskih in znanstvenih revijah,
  • informacije o izobraževanju v tiskanih medijih ali na spletu.
 

Rešitve, do katerih smo prišli na podlagi kliničnih raziskav, se osredotočajo na nekatera najresnejša stanja in obolenja.

Preberite več o naših rešitvah in inovativnem zdravljenju

Zanima jih, kdo smo
Zanima jih, kdo smo

Večina ljudi verjetno ve, s čim se ukvarjamo. Včasih ljudje sprašujejo, za kaj se zavzemamo.