Skip to main content

Search

at samarbejde

Partnerskaber

Partnerskaber

Vi forpligter os til at samarbejde

Sygeplejersker, læger, myndigheder, patienter. Vi stræber efter at samarbejde med alle, der arbejder for et godt sundhedsvæsen i Danmark. Fordi vi tror på, at samarbejde gør os alle bedre til det, vi i forvejen er gode til.

Vi er en del af sundhedsvæsenet. Derfor har vi en forpligtelse til hele tiden at arbejde for en bæredygtig udvikling og forbedring af det – til gavn for både patienter og sundhedsprofessionelle. Det gør vi bedst, hvis vi løfter i flok og kombinerer vores evner og ressourcer. Alene kommer vi slet ikke langt nok.

En af vores vigtigste opgaver at understøtte forskning i ny medicin. I ryggen har vi en stærk udviklingsafdeling, som kan designe præcis den forskning og de kliniske forsøg, der udvikler fremtidens behandling – men vi gør mere end det.

Vi tror nemlig på, at sandsynligheden for nye kliniske gennembrug øges via innovative partnerskaber. Derfor er partnerskaber mellem både offentlige og private aktører en integreret del af vores arbejde for at udvikle og markedsføre nye behandlinger til gavn for patienter verden over. Det gælder f.eks. samarbejde med forskere, teknologieksperter, specialiserede start-ups, offentlige hospitaler og sundhedsfaglige eksperter. Kort sagt alle, der alle brænder for samme mål: At forbedre menneskers sundhed.

Dem samarbejder vi med

Vi arbejder hver dag tæt sammen med forskere, patientforeninger. NGO’er, teknologieksperter, myndigheder og andre sundhedsprofessionelle for at give bedre behandling til danske patienter. Se, hvem vi samarbejder med.

 

Nyt partnerskab?

Vi stiller os til rådighed – og vi søger hele tiden nye partnerskaber, hvor vi sammen kan sikre udviklingen af sundhedsvæsnet i Danmark og styrke patientbehandlingen. Kontakt os, hvis du vil vide mere el- ler har en idé til et partnerskab.

 

EM-139011