Skip to main content

Search

Passie voor gezondheid Jolanda van den Hoven

Passie voor Gezondheid: Jolanda van den Hoven

Voordat een medicijn of vaccin op de markt komt, is er een lang proces aan voorafgegaan. Wanneer de juiste actieve stof is gevonden zijn er immers nog veel stappen te zetten. Hoe houd je bijvoorbeeld een medicijn of vaccin stabiel onder verschillende omstandigheden? En hoe zorg je dat een vaccin op een veilige en effectieve wijze kan worden toegediend? De afdeling Formulation Development van Janssen Vaccines buigt zich over deze vraagstukken en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en optimalizatie van vaccin formuleringen. Jolanda van den Hoven is hier sinds twee jaar werkzaam als Scientist.

Passie voor geneesmiddelen

Jolanda is afgestudeerd als apotheker en werkte daarna als projectapotheker in een ziekenhuisapotheek. Ze deed promotieonderzoek naar formuleringen voor een ontstekingsremmer tegen reuma. Hiervoor werkte ze met zogenaamde liposomen. Dit zijn een soort vetbolletjes waarin geneesmiddelen verpakt worden om zo beter ‘afgeleverd’ te kunnen worden op de juiste plek in het lichaam. Met haar passie voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is het niet gek dat ze uiteindelijk bij Janssen Vaccines terecht kwam.

“Janssen is een mooi bedrijf om te werken. Het is een fijne werkplek, en één van de weinige grote farmaceutische bedrijven met een onderzoek & ontwikkelingsafdeling in Nederland.”

Uitdaging in het stabiliseren van grote complexe structuren

Voorheen werkte Jolanda voornamelijk aan het formuleren van kleine, organische, medisch actieve stoffen (small molecules). Bij Janssen richt ze zich op de formulering van vaccins. Dit zijn over het algemeen grotere, complexere structuren, die daardoor gevoeliger zijn voor invloeden van buitenaf en ook moeilijker te stabiliseren zijn. Dit maakt het werk extra uitdagend.

“De overstap naar Janssen was best groot. Het is technisch gezien veel ingewikkelder om de actieve stoffen stabiel te houden wanneer ze een complexere stuctuur hebben.”

Kleine aanpassingen, grote impact

Jolanda werkt aan de formulering van vaccins tegen bijvoorbeeld RSV (respiratoir syncytieel virus, één van de belangrijkste veroorzakers van ernstige luchtweginfecties) en ebola. Naast dat een vaccin veilig en pijnloos moet worden toegediend, heeft de formulering van een vaccin grote invloed op de stabiliteit en bewaarcondities van het vaccin. “Onlangs veranderden we de formulering van aantal van onze vaccins, waardoor deze bewaard kunnen worden bij 2-8ºC in plaats van in ultra-vriezers van -65°C. Dit soort aanpassingen hebben een grote impact als het gaat om bijvoorbeeld vaccins die in ontwikkelingslanden worden gebruikt. Hier kunnen deze producten vaak niet eenvoudig in een diepgevroren toestand worden bewaard en getransporteerd.”

Puzzelen

De afdeling Formulation Development is onderdeel van Drug Product Development. Samen met onze collega’s van de Fill and Finish Process groep werken we als één team aan het gehele traject van vaccin-formulering: van ontwikkeling tot aan de productie voor zowel klinische studies als uiteindelijk commerciële productie. Jolanda geniet van deze samenwerking. Met onze experimenten willen we het product en zijn gedrag leren kennen en voorspellen. Dat is de puzzel waar we dagelijks aan werken. Als Scientist bedenkt ze de onderzoekslijn, en werkt ze zelf nog maar weinig op het laboratorium. Dat mist ze soms wel. “Maar de bereikte resultaten zijn een echte team-verdienste. Samen bedenken we de experimenten om verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Mijn werk is nooit saai of voorspelbaar, er is altijd wel iets onverwachts”  

“Het is fantastisch werk, elke dag werken we aan het oplossen van een stukje van de puzzel. Het is nooit saai of voorspelbaar, er komt altijd wel een onverwacht resultaat uit.”

What’s next

Janssen Vaccines is gedreven om best-in-class en first-in-class vaccins beschikbaar te krijgen tegen ziekten waar de nood het hoogst is. Alle ogen zijn nu gericht op een aantal producten, die de late fase ontwikkeling in zijn gegaan. De gezondheid van mensen is voor Jolanda altijd de drijfveer, daarom werkt ze ook bij Janssen. “Voorkomen dat mensen ziek worden, zelfs ziektes uitbannen. Al lijkt dat in de development fase van een product nog zo ver weg, is dit wel hetgeen mij uiteindelijk motiveert.”

“Het lijkt me gaaf als één van de producten waar ik aan bijgedragen heb uiteindelijk beschikbaar is voor mensen. Die kans is momenteel erg reëel”.