Skip to main content

Search

World Immunization Week

Immunization Week

Elke dag kunnen we blootgesteld worden aan ziektewekkers die het lichaam aan kunnen vallen. Het lichaam beschermt zich hiertegen met behulp van afweerstoffen, die aangemaakt worden wanneer je in aanraking komt met zo’n ziekteverwekker. Dit principe wordt gebruikt bij de ontwikkeling van vaccins. Vaccins activeren namelijk het immuunsysteem zodat het ‘gecontroleerd’ afweerstoffen kan aanmaken, ze wekken als het ware een immuunrespons op zonder iemand ziek te maken [1]. Door dit principe kan iemand (soms levenslang) immuun zijn voor een bepaalde ziekte. Vaccins bestaan al ruim 200 jaar en sinds 1953 beschermen we onszelf tegen ziektes als difterie, kinkhoest en mazelen door middel van het Rijksvaccinatieprogramma[2],[3]. Alhoewel deze vaccins in Nederland voor iedereen beschikbaar zijn, is dit helaas niet het geval in andere landen.

Beter voorkomen dan genezen

Wereldwijd voorkomen vaccinaties ongeveer 2 tot 3 miljoen doden per jaar[4]. Grootschalige en vaak dodelijke epidemieën van ziektes zoals hepatitis, polio, gele koorts en mazelen worden hierdoor onderdrukt. Dankzij vaccins is de afgelopen decennia bijvoorbeeld het aantal patiënten met polio wereldwijd met maar liefst 99% gedaald.[5] Op schoon drinkwater na, is de impact van vaccinaties op de wereldwijde gezondheid daarmee het grootst. Helaas heeft niet iedereen toegang tot deze vaccins en vormt dit een dreiging voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. In ontwikkelingslanden zijn ze vaak niet beschikbaar, waardoor er naar schatting zo’n 160.000 mensen jaarlijks nog sterven aan een ziekte als de mazelen. In 2015 stierven zelfs ruim 1.8 miljoen mensen aan tuberculose[6]. Alhoewel bescherming tegen deze ziektes in Nederland bijna vanzelfsprekend is, is dit helaas niet het geval voor ruim 19.4 miljoen kinderen wereldwijd.[7]. De urgentie is hoog, en het belang van vaccinaties is dan ook overduidelijk.

Vaccins & Janssen

Infectieziekten hebben een enorme impact op de wereldwijde gezondheid. Om bij te dragen aan het voorkomen van infectieziekten werkt Janssen aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen RSV (respiratoir syncytieel virus), hiv en pathogene E.coli. Daarnaast werkt Janssen samen met externe partners aan de ontwikkeling van het ebola vaccin. Er zijn mooie stappen gezet om deze verschrikkelijke ziekte te voorkomen en intussen zijn er 2 miljoen doses van dit vaccin geproduceerd en is het geregistreerd bij de Wereldgezondheidsorganisatie voor gebruik in noodsituaties. In onderstaande filmpje legt Hanneke Schuitemaker (VP, Head Viral Vaccine Discovery and Translational Medicine) uit hoe het ontwikkelproces van het ebola vaccin is vormgegeven.

#VaccinesWork

Van 24 tot 30 april 2017 is het World Immunization Week, waarin het belang en de effectiviteit van vaccins worden aangehaald. Het thema is dan ook: #VaccinesWork. Dit jaar is het Global Vaccine Action Plan (GVAP) van de WHO op de helft van het tienjarenplan. In dit plan wordt er gestreefd naar het voorkomen van dodelijke infectieziektes. Helaas zijn de gestelde doelen om infectieziektes uit te bannen nog niet gehaald. Des te meer reden om volop aandacht te geven aan het belang van vaccins want #VaccinesWork. Help je ons mee om #VaccinesWork onder de aandacht te brengen? Deel onze verhalen op Twitter, Facebook & LinkedIn, want alleen samen kunnen we stappen maken!

[1] http://nvkp.nl/faq/wat-zijn-vaccins/