Skip to main content

Search

10 personlige fortællinger

Patienter mødes i dag med et ønske om, at de i videst muligt omfang skal inddrages i beslutninger om deres sygdom og den behandling, de skal igennem. Patientinddragelse og ønsket om, at patienten aktivt medvirker i forhold til sygdom og behandling, er blevet en naturlig del af sundhedsvæsenet. Det er en god udvikling, fordi den viser et menneskesyn, hvor patienter ses som hele mennesker med en historie, følelser og forventninger og en ret til medbestemmelse, når det gælder deres eget liv og helbred.

I lægemiddelvirksomheden Janssen er det vores ambition at medvirke til, at patienter og pårørende oplever et optimalt behandlingsforløb og dermed opnår bedst mulig livskvalitet. I vores møde med patientforeninger, sundhedsprofessionelle, politikere og andre beslutningstagere bestræber vi os på at italesætte og imødekomme patienternes behov.

Vi er derfor meget stolte af at udgive denne bog, som gennem personlige fortællinger viser, hvordan patienter og pårørende oplever mødet med sundhedsvæsenet – og dermed patientinddragelsen – og hvordan mennesker lever og tackler livet med en kræftdiagnose i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet.

Der skal lyde en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde har bidraget til bogens tilblivelse. En særlig tak skal rettes til de modige og åbenhjertige patienter og pårørende, der har stillet sig til rådighed med et mere end åbent sind.

Julie Enevold Brooker,
Administerende direktør, Janssen

Læs de personlige fortællinger her:

Patientinddragelse
– et godt og meningsfuldt princip for både patienten og samfundet
Det mener Dansk Myelomatose Forening og LyLe om patientinddragelse
Mine blomstermalerier er et rum, hvor der ikke er kræft
Jeg troede, det var en storm i et glas vand
Det kom bag på mig, at jeg havde indflydelse på min behandling
Jeg manglede et sted, hvor jeg kunne tale om de ting, der optog mig
De havde nok lidt svært ved at rumme sådan en som mig
Jo bedre vi kender vores patienter, jo bedre kan vi hjælpe dem
Jeg havde ellers mange planer …
Man skal kende sin fjende for at kunne besejre ham …
Anne-Lene og Anders ville selv tage ansvar for hans sygdom
Jeg vil have mit liv tilbage, og jeg giver ikke op!
Vejen tilbage til livet med en kræftsygdom i bagagen